Tijdlijn

Het totale traject duurt misschien wel 6 jaar. Om je mee te nemen in de stappen die we zetten, hebben we onderstaande tijdlijn gemaakt. Zo kun je met ons meekijken en weet je wat er in de toekomst gepland is. 

Het proces van ontwerp tot uitvoering wordt ook in onderstaande animatie toegelicht. 

 

 


Let op: De effectbeoordeling van de kansrijke alternatieven is later klaar dan 22 oktober. We hebben meer tijd nodig om deze stap goed af te ronden. We hopen dat je dat begrijpt. Omdat de effectbeoordeling jou helpt bij het bepalen van je score per alternatief, is de mogelijkheid om te waarderen ook vertraagd. We laten het je weten als de effectbeoordeling klaar is. 

Spring naar:
Datum:
Grondmechanisch onderzoek
Locatie:
00:00 - 00:00

Voorafgaand aan de dijkversterking doet het Waterschap intensief grondonderzoek. Zo brengen we in kaart hoe de ondergrond in elkaar zit, en kunnen we bepalen welke delen van de dijk worden versterkt. Lees meer over Grondmechanisch onderzoek

2016-09-01 01 Sep 2016 2017-02-01  -  01 Feb 2017
Datum:
Ophalen kwaliteiten, knelpunten en ideeën
Locatie:
00:00 - 00:00

We zijn op zoek naar jouw kennis en ervaring. Wat mogen we niet vergeten? Wat zijn voor jou belangrijke plekken aan de dijk - en waarom? Van 12 september tot 18 november kun je de kaart op dit platform aanvullen met je kennis van de dijk. Daarna gaan we met elkaar ontwerpen. Lees meer over Ophalen kwaliteiten, knelpunten en ideeën

2017-09-12 12 Sep 2017 2017-11-18  -  18 Nov 2017
Datum:
Informatiebijeenkomst
Locatie:
19:30 - 21:00

Op dinsdagavond 12 september van 19.30 tot 21.30 uur organiseert Waterschap Rivierenland een informatiebijeenkomst voor dijkversterking Waalbandijk Neder-Betuwe. Tijdens de avond wordt er een toelichting gegeven op het project, de planning en is er gelegenheid om vragen te stellen. Lees meer over Informatiebijeenkomst

2017-09-12 12 Sep 2017 2017-09-12  -  12 Sep 2017
Datum:
Dijkfietstours
Locatie:
09:00 - 17:00

Met een landschapsarchitect of cultuurhistoricus fietsen om de Waalbandijk nog beter te leren kennen­. Dat kan tijdens de dijktour voor inwoners van Neder-Betuwe en gebruikers van de Waalbandijk op zaterdag 28 oktober. Lees meer over Dijkfietstours

2017-10-28 28 Oct 2017 2017-10-28  -  28 Oct 2017
Datum:
Schets-sessies voorkeursvarianten
Locatie:
00:00 - 00:00

In de week van 20-25 november organiseren we schets-sessies voor iedereen die mee wil denken. In deze sessies gaat u met de ontwerpers aan de slag om tot een gezamenlijk Lees meer over Schets-sessies voorkeursvarianten

2017-11-20 20 Nov 2017 2017-11-25  -  25 Nov 2017
Datum:
Ruimtelijk Kwaliteitskader definitief
Locatie:
00:00 - 00:00

Het Ruimtelijk Kwaliteitskader wordt definitief opgeleverd. Dit document geldt als basis voor het uitwerken van de voorkeursalternatief. Lees meer over Ruimtelijk Kwaliteitskader definitief

2018-02-01 01 Feb 2018 2018-02-01  -  01 Feb 2018
Datum:
Participatie: Oplossingen per dijkvak
Locatie:
00:00 - 00:00

Tijdens deze participatieronde vragen we jouw mening op de oplossingen per dijkvak. Daarvoor zijn "factsheets" gemaakt met daarop de belangrijkste feiten over het specifieke dijkvak. Per dijkvak wordt geconcludeerd welke oplossingen kansrijk zijn en welke niet. Lees meer over Participatie: Oplossingen per dijkvak

2018-04-23 23 Apr 2018 2018-05-07  -  07 May 2018
Datum:
Locatie:
20:00 - 20:30

Op basis van de factsheets per dijkvak en reacties daarop, zijn 6 alternatieven voor de gehele 20 km lengte gedefinieerd. De alternatieven worden daarbij ingegeven vanuit een specifiek 'thema'. De alternatieven zijn ook beschreven in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Lees meer over Opstellen Notitie Mogelijke Alternatieven en NRD

2018-05-07 07 May 2018 2018-07-20  -  20 Jul 2018
Datum:
Participatie: Beoordelingskader voor de kansrijke alternatieven (zeef 2)
Locatie:
00:00 - 00:00

Tijdens deze participatieronde vragen wij je om met ons na te denken over de onderwerpen die nadrukkelijk een rol moeten krijgen bij de uitwerking en beoordeling van de kansrijke alternatieven. Lees meer over Participatie: Beoordelingskader voor de kansrijke alternatieven (zeef 2)

2018-06-18 18 Jun 2018 2018-06-29  -  29 Jun 2018
Datum:
Ontwerp en effectbeoordeling van de kansrijke alternatieven (zeef 2)
Locatie:
00:00 - 00:00

De kansrijke alternatieven worden uitgewerkt en beoordeeld volgens het kader van Zeef 2. Daarbij worden voor enkele milieuthema's (zoals grondwater) ook modelstudies uitgevoerd om de effecten nauwkeurig in beeld te brengen. Lees meer over Ontwerp en effectbeoordeling van de kansrijke alternatieven (zeef 2)

2018-07-20 20 Jul 2018 2019-02-24  -  24 Feb 2019
Datum:
Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage
Locatie:
00:00 - 00:00

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) beschrijft welk onderzoek moet worden verricht om het milieubelang volwaardig te kunnen meewegen. Tijdens de ter inzage legging kun je een zienswijze indienen. Lees meer over Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage

2018-08-16 16 Aug 2018 2018-09-26  -  26 Sep 2018
Datum:
Informatieavond
Locatie:
00:00 - 00:00

Op maandag 17 september organiseert Waterschap Rivierenland een informatiebijeenkomst over de dijkversterking Waalbandijk Neder-Betuwe. Kom je ook? Lees meer over Informatieavond

2018-09-17 17 Sep 2018 2018-09-17  -  17 Sep 2018
Datum:
Participatie: Meten draagvlak op de kansrijke alternatieven
Locatie:
00:00 - 00:00

Tijdens deze participatieronde vragen wij je aan te geven welke van de kansrijke alternatieven jouw voorkeur heeft. De resultaten hiervan nemen we, samen met alle andere beoordelingscriteria, mee in de afweging voor het voorkeursalternatief. Lees meer over Participatie: Meten draagvlak op de kansrijke alternatieven

2019-02-25 25 Feb 2019 2019-03-09  -  09 Mar 2019
Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Op basis van de beoordeling van de kansrijke alternatieven en reacties uit de participatieronde wordt een keuze gemaakt voor het voorkeursalternatief. Tegelijkertijd wordt het Milieueffectrapport (MER) opgesteld. Lees meer over Samenstellen voorkeursalternatief en MER

2019-03-11 11 Mar 2019 2019-10-01  -  01 Oct 2019
Datum:
Planuitwerking
Locatie:
00:00 - 00:00

In deze fase worden de ontwerpen verder uitegwerkt en en worden de Hoofdvergunningen en Projectplan Waterwet vastgesteld. Lees meer over Planuitwerking

2019-10-01 01 Oct 2019 2020-12-31  -  31 Dec 2020
Datum:
Uitvoering
Locatie:
00:00 - 00:00

In deze fase wordt gewerkt aan het Uitvoeringsontwerp/plan. Daarna starten de werkzaamheden tot medio 2023/2024. Lees meer over Uitvoering

2021-01-01 01 Jan 2021 2023-12-31  -  31 Dec 2023

Waarom dit platform?

Via dit platform nodigen we jou uit om mee te doen en te denken over de Dijkversterking Waalbandijk Neder-Betuwe. Op dit platform vind je nu en straks onze onderzoeken, plannen, ideeën en ontwerpen.

 

Wij willen graag iedereen betrekken die aan de dijk woont, werkt of recreëert. Alles waar we mee bezig zijn, leggen we aan je voor via dit platform. Zo maken we met elkaar het beste plan!

Hulp bij platform

Jouw profiel wijzigen, jouw privacy instellingen wijzigen, of e-mailupdates ontvangen? Hier lees je hoe.

Contact opnemen

Indien je contact wilt opnemen met ons:

Stuur ons een e-mail

Of neem direct contact op met de omgevingsmanager John Janssen.