Onderzoeken en rapporten

Om de dijk en haar omgeving goed te kennen, hebben we het uitgebreid laten onderzoeken. Dat deden we op verschillende thema's: natuur, mobiliteit, ruimtelijke plannen, bodem, niet-gesprongen explosieven en cultuurhistorie. De resultaten van deze onderzoeken staan op deze pagina.

Per onderzoek hebben we de belangrijkste bevindingen beschreven. Ook kun je afbeeldingen en kaarten bekijken uit deze onderzoeken. Mocht je onderzoeksrapporten helemaal willen lezen, dan kun je ze downloaden. In de reacties onderaaan kun je per onderzoek opmerkingen, vragen of toevoegingen kwijt. Want samen maken we het beeld compleet!

 • Ruimtelijk Kwaliteitskader

  440 keer bekeken 0 reacties

  Het Ruimtelijk Kwaliteitskader is een instrument om te sturen en te inspireren op ruimtelijke kwaliteit en is een kader voor de landschappelijke inpassing van de dijkversterkingsmaatregelen. Lees meer over Ruimtelijk Kwaliteitskader

 • Bodem

  354 keer bekeken 0 reacties

  Het doel van dit onderzoek is het verzamelen van alle relevante informatie over het historisch en huidig gebruik van water en landbodem in het plangebied en welke invloeden dat heeft en heeft gehad op de milieuhygiƫnische kwaliteit daarvan. Lees meer over Bodem

 • Cultuurhistorie

  347 keer bekeken 0 reacties

  Het doel van het cultuurhistorisch onderzoek is het opstellen van een inventarisatie voor het onderzoeksgebied, dat inzicht moet geven in de aanwezigheid van: bekende en te verwachten archeologische vindplaatsen, aardkundige elementen en cultuurhistorische elementen, patronen en structuren. Lees meer over Cultuurhistorie

 • Mobiliteit

  269 keer bekeken 0 reacties

  Het doel van het Mobiliteitsonderzoek is het in beeld brengen van de bestaande situatie met betrekking tot de verkeersafwikkeling, ontsluiting, parkeren, verkeershinder, bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in het gebied. Lees meer over Mobiliteit

 • Natuur

  226 keer bekeken 0 reacties

  De verkennende natuurtoets betreft een bureauonderzoek en veldverkenning naar aanwezige beschermde planten- en diersoorten en beschermde gebieden. Hiermee wordt inzicht gegeven in het voorkomen van en de status van beschermde soorten flora en faunagebieden. Lees meer over Natuur

 • Niet gesprongen explosieven

  288 keer bekeken 0 reacties

  De Nederlandse ondergrond verbergt nog veel niet gesprongen explosieven zoals munitie, granaten en bommen. Om de kans op aantreffen van niet gesprongen explosieven te minimaliseren is een uitgebreid historisch onderzoek uitgevoerd door een specialistisch bureau. Lees meer over Niet gesprongen explosieven

 • Ruimtelijke plannen

  547 keer bekeken 0 reacties

  Dit onderzoek bestaat uit een inventarisatie van de huidige ruimtelijke plannen, beleid en voornemens langs de Waalbandijk. Hiermee wordt inzicht verkregen in de mogelijkheden en risico's met betrekking tot de mogelijke dijkversterkingsmaatregelen. Lees meer over Ruimtelijke plannen

Waarom dit platform?

Via dit platform nodigen we jou uit om mee te doen en te denken over de Dijkversterking Waalbandijk Neder-Betuwe. Op dit platform vind je nu en straks onze onderzoeken, plannen, ideeën en ontwerpen.

 

Wij willen graag iedereen betrekken die aan de dijk woont, werkt of recreëert. Alles waar we mee bezig zijn, leggen we aan je voor via dit platform. Zo maken we met elkaar het beste plan!

Hulp bij platform

Jouw profiel wijzigen, jouw privacy instellingen wijzigen, of e-mailupdates ontvangen? Hier lees je hoe.

Contact opnemen

Indien je contact wilt opnemen met ons:

Stuur ons een e-mail

Of neem direct contact op met de omgevingsmanager John Janssen.