Bodem

Om de dijk en haar omgeving goed te kennen, hebben we het uitgebreid laten onderzoeken. Dat deden we op verschillende thema's: natuur, mobiliteit, ruimtelijke plannen, bodem, niet-gesprongen explosieven en cultuurhistorie. De resultaten van deze onderzoeken staan op deze pagina.

Per onderzoek hebben we de belangrijkste bevindingen beschreven. Ook kun je afbeeldingen en kaarten bekijken uit deze onderzoeken. Mocht je onderzoeksrapporten helemaal willen lezen, dan kun je ze downloaden. In de reacties onderaaan kun je per onderzoek opmerkingen, vragen of toevoegingen kwijt. Want samen maken we het beeld compleet!

Het doel van dit onderzoek is het verzamelen van alle relevante informatie over het historisch en huidig gebruik van water en landbodem in het plangebied en welke invloeden dat heeft en heeft gehad op de milieuhygiënische kwaliteit daarvan.

De Waalbandijk ligt in een voornamelijk groene omgeving met sporadisch bebouwing langs de dijk. De dijk ligt vrijwel overal ver van de rivier, behalve bij het dorp Ochten en IJzerdoorn. Hier staan woningen en soms enkele kerken dicht op de dijk. Er is langs de dijk veel geconcentreerde bedrijvigheid in de vorm van scheepswerven, een overnachtingshaven, steenfabrieken, een betonfabriek en overslagterreinen. Bij Dodewaard ligt de voormalige kerncentrale en de Willem Alexanderbrug over de Waal vormt een landmark in het landschap.

Landbouw speelt verder een belangrijke rol langs de rivier, waaronder in het plangebied ook veel buitendijks. De uiterwaarden zijn veelal breed en uitgestrekt, grotendeels in agrarisch gebruik. Verder zijn de zomerkades op veel plaatsen nog aanwezig. De uiterwaarden zijn grotendeels ontkleid en verspreid liggen er enkele kleiputtencomplexen met moerasvegetaties en zachthoutooibos. In dit traject liggen ook enkele grote zandwinplassen.

Via de link hieronder kunt u het gehele onderzoek lezen.

Afbeeldingen

Twitter

0  reacties

Waarom dit platform?

Via dit platform nodigen we jou uit om mee te doen en te denken over de Dijkversterking Waalbandijk Neder-Betuwe. Op dit platform vind je nu en straks onze onderzoeken, plannen, ideeën en ontwerpen.

 

Wij willen graag iedereen betrekken die aan de dijk woont, werkt of recreëert. Alles waar we mee bezig zijn, leggen we aan je voor via dit platform. Zo maken we met elkaar het beste plan!

Hulp bij platform

Jouw profiel wijzigen, jouw privacy instellingen wijzigen, of e-mailupdates ontvangen? Hier lees je hoe.