Mobiliteit

Om de dijk en haar omgeving goed te kennen, hebben we het uitgebreid laten onderzoeken. Dat deden we op verschillende thema's: natuur, mobiliteit, ruimtelijke plannen, bodem, niet-gesprongen explosieven en cultuurhistorie. De resultaten van deze onderzoeken staan op deze pagina.

Per onderzoek hebben we de belangrijkste bevindingen beschreven. Ook kun je afbeeldingen en kaarten bekijken uit deze onderzoeken. Mocht je onderzoeksrapporten helemaal willen lezen, dan kun je ze downloaden. In de reacties onderaaan kun je per onderzoek opmerkingen, vragen of toevoegingen kwijt. Want samen maken we het beeld compleet!

Het doel van het Mobiliteitsonderzoek is het in beeld brengen van de bestaande situatie met betrekking tot de verkeersafwikkeling, ontsluiting, parkeren, verkeershinder, bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in het gebied.

De Waalbandijk betreft voornamelijk een erfontsluitingsfunctie. Bij Ochten maakt de dijk onderdeel uit van de ontsluitingsstructuur van de kern. De weg fungeert als belangrijke ontsluiting voor aangrenzende bewoners en landbouwverkeer, alsook voor verkeer tussen woonkernen.

Via onderstaande link kunt u het gehele onderzoek lezen.

Afbeeldingen

Twitter

0  reacties

Waarom dit platform?

Via dit platform nodigen we jou uit om mee te doen en te denken over de Dijkversterking Waalbandijk Neder-Betuwe. Op dit platform vind je nu en straks onze onderzoeken, plannen, ideeën en ontwerpen.

 

Wij willen graag iedereen betrekken die aan de dijk woont, werkt of recreëert. Alles waar we mee bezig zijn, leggen we aan je voor via dit platform. Zo maken we met elkaar het beste plan!

Hulp bij platform

Jouw profiel wijzigen, jouw privacy instellingen wijzigen, of e-mailupdates ontvangen? Hier lees je hoe.