Niet gesprongen explosieven

Om de dijk en haar omgeving goed te kennen, hebben we het uitgebreid laten onderzoeken. Dat deden we op verschillende thema's: natuur, mobiliteit, ruimtelijke plannen, bodem, niet-gesprongen explosieven en cultuurhistorie. De resultaten van deze onderzoeken staan op deze pagina.

Per onderzoek hebben we de belangrijkste bevindingen beschreven. Ook kun je afbeeldingen en kaarten bekijken uit deze onderzoeken. Mocht je onderzoeksrapporten helemaal willen lezen, dan kun je ze downloaden. In de reacties onderaaan kun je per onderzoek opmerkingen, vragen of toevoegingen kwijt. Want samen maken we het beeld compleet!

De Nederlandse ondergrond verbergt nog veel niet gesprongen explosieven zoals munitie, granaten en bommen. Om de kans op aantreffen van niet gesprongen explosieven te minimaliseren is een uitgebreid historisch onderzoek uitgevoerd door een specialistisch bureau.

Het onderzoek heeft tot doel om te beoordelen of er indicaties zijn dat binnen het plangebied niet gesprongen explosieven (NGE) aanwezig zijn, en zo ja, om het verdachte gebied in horizontale en verticale dimensie af te bakenen. Het onderzoek bestaat uit zowel het inventariseren als beoordelen (analyseren) van bronnenmateriaal en resulteert in een rapportage en een NGE bodembelastingskaart.

Via de link hieronder vindt u het gehele onderzoek.

 

Afbeeldingen

Twitter

0  reacties

Waarom dit platform?

Via dit platform nodigen we jou uit om mee te doen en te denken over de Dijkversterking Waalbandijk Neder-Betuwe. Op dit platform vind je nu en straks onze onderzoeken, plannen, ideeën en ontwerpen.

 

Wij willen graag iedereen betrekken die aan de dijk woont, werkt of recreëert. Alles waar we mee bezig zijn, leggen we aan je voor via dit platform. Zo maken we met elkaar het beste plan!

Hulp bij platform

Jouw profiel wijzigen, jouw privacy instellingen wijzigen, of e-mailupdates ontvangen? Hier lees je hoe.