Samenstelling klankbordgroep

July 30, 2019 942 keer bekeken

Het is gelukt om een klankbordgroep voor de dijkversterking Neder-Betuwe samen te stellen. Wij hebben daarbij vooral gekeken naar de evenredigheid van de belangen, maar ook naar het aantal vertegenwoordigers per dorp.

Enkele belangen, zoals die van agrarische bedrijven, worden in de klankbordgroep vertegenwoordigd door verenigingen of stichtingen.

Onder leiding van voorzitter Henk Zomerdijk komt de klankbordgroep Dijkversterking Neder-Betuwe dit jaar enkele keren bijeen. De negentien klankbordgroep-leden worden meegenomen in het ontwerpproces voor de nieuwe dijk. Daarbij bouwen zij kennis op, zodat zij kritisch met ons mee kunnen kijken en reageren op de ontwerpen.

Naast de klankbordgroep blijft de website een belangrijke plek waar we met elkaar het gesprekvoeren. In ons virtuele ontwerpatelier hangen we vanaf eind september schetsen op. Uiteraard mag je daarop reageren. Graag zelfs!

Waarom deze website?

Via deze website nodigen we jou uit om mee te denken over de Dijkversterking Waalbandijk Neder-Betuwe. Op deze website vind je nu en straks onze onderzoeken, plannen, ideeën en ontwerpen.

 

Wij willen graag iedereen betrekken die aan de dijk woont, werkt of recreëert. Alles waar we mee bezig zijn, leggen we aan je voor via deze website. Zo maken we met elkaar het beste plan!

Hulp bij website

Jouw profiel wijzigen, jouw privacy instellingen wijzigen, of e-mailupdates ontvangen? Hier lees je hoe.

Contact opnemen

Indien je contact wilt opnemen met ons:

Stuur ons een e-mail

Of neem direct contact op met de omgevingsmanager John Janssen.

 
 

      

Cookie settings