Alternatieven Dijktraject Wely

Dijktraject Wely heeft drie kansrijke alternatieven: A, C en E. Bekijk hieronder de alternatieven voor dit dijktraject.

Alternatieven B (behoud binnendijkse waarden), D (dorpsontwikkeling) en F (inpassing natuurwaarden) zijn voor dit dijktraject niet van toepassing.

  Bekijk ook de interactieve kaart.

Let op: De effectbeoordeling van de kansrijke alternatieven is later klaar dan eind oktober. We hebben meer tijd nodig om deze stap goed af te ronden. We hopen dat je dat begrijpt. Omdat de effectbeoordeling jou helpt bij het bepalen van je score per alternatief, is de mogelijkheid om te waarderen ook vertraagd. We laten het je weten als de effectbeoordeling klaar is. 

Waarom dit platform?

Via dit platform nodigen we jou uit om mee te doen en te denken over de Dijkversterking Waalbandijk Neder-Betuwe. Op dit platform vind je nu en straks onze onderzoeken, plannen, ideeën en ontwerpen.

 

Wij willen graag iedereen betrekken die aan de dijk woont, werkt of recreëert. Alles waar we mee bezig zijn, leggen we aan je voor via dit platform. Zo maken we met elkaar het beste plan!

Hulp bij platform

Jouw profiel wijzigen, jouw privacy instellingen wijzigen, of e-mailupdates ontvangen? Hier lees je hoe.

Contact opnemen

Indien je contact wilt opnemen met ons:

Stuur ons een e-mail

Of neem direct contact op met de omgevingsmanager John Janssen.