29. Wely (DD287-DD289)

 

In de schetsontwerpen hieronder zie je, met de kennis die we nu hebben en in concept, hoe de nieuwe dijk eruit komt te zien. De schetsontwerpen zijn per dijktracé te vinden, of via de kaart.

In het voorkeursalternatief zijn rode cirkels opgenomen bij vrijwel alle woningen langs de dijk. Dat betekent dat er met maatwerk nog een inpassing moet worden gemaakt. We verwachten dat alle woningen gespaard blijven.

Vragen?

Stel ze ons gerust! Klik hier voor onze contactgegevens.

Relevante links

 

 

Zoek het schetsontwerp van jouw dijkdeel

Kies één van de 4 dorpen hieronder of open de kaart.

Filter de schetsontwerpen op dorp (of toon alles)

 
 

 

De dijk bij Wely heeft een slingerend dijktraject tussen Hien en Wolferen. De waterkering ligt in dit traject zeer dicht op de Waal waardoor de uiterwaarden smal zijn. Binnendijks wordt het gebied gekenmerkt door agrarische gronden.

Buitendijks ligt Natura 2000. Direct grenzend aan de dijk zijn leefgebieden voor beschermde broedvogels aanwezig zoals de brilduiker en de grote bonte specht. Tevens kan het buitendijks gebied dienen als foerageergebied voor o.a. ganzen.

De dijk wordt tot 0,4 m verhoogd. Bij de dijkversterking wordt ook rekening gehouden met het inklinken van de nieuw aangebrachte grond. De dijk dient te worden versterkt om afschuiven van het binnentalud te voorkomen. Daarnaast dient een maatregel te worden genomen om piping te voorkomen.

Voorkeursalternatief 

Het voorkeursalternatief betreft een verhoging van de kruin en het binnentalud. De stabiliteit van de dijk wordt versterkt met een binnenberm. De berm dient ook om piping te voorkomen. 

De berm kan worden uitgevoerd met een leeflaag voor een betere landschappelijke inpassing en om agrarisch gebruik tot op de berm mogelijk te maken. De berm gaat geleidelijk over naar het maaiveld.

Dit alternatief heeft de voorkeur, omdat buitendijkse waarden gespaard blijven, het de minste kosten heeft en omdat een oplossing in grond in de toekomst beter uitbreidbaar is.

Bovenaanzicht Wely DD288
Zijaanzicht Wely DD288

 

 

Afbeeldingen

Dodewaard

Twitter

Op de kaart

Waarom deze website?

Via deze website nodigen we jou uit om mee te denken over de Dijkversterking Waalbandijk Neder-Betuwe. Op deze website vind je nu en straks onze onderzoeken, plannen, ideeën en ontwerpen.

 

Wij willen graag iedereen betrekken die aan de dijk woont, werkt of recreëert. Alles waar we mee bezig zijn, leggen we aan je voor via deze website. Zo maken we met elkaar het beste plan!

Hulp bij website

Jouw profiel wijzigen, jouw privacy instellingen wijzigen, of e-mailupdates ontvangen? Hier lees je hoe.

Contact opnemen

Indien je contact wilt opnemen met ons:

Stuur ons een e-mail

Of neem contact op met onze omgevingsmanagers.

 
 

      

Cookie-instellingen