26. Wely (DD299-DD302)

 

In de schetsontwerpen hieronder zie je, met de kennis die we nu hebben en in concept, hoe de nieuwe dijk eruit komt te zien. De schetsontwerpen zijn per dijktracé te vinden, of via de kaart.

In het voorkeursalternatief zijn rode cirkels opgenomen bij vrijwel alle woningen langs de dijk. Dat betekent dat er met maatwerk nog een inpassing moet worden gemaakt. We verwachten dat alle woningen gespaard blijven.

Vragen?

Stel ze ons gerust! Klik hier voor onze contactgegevens.

Relevante links

 

 

Zoek het schetsontwerp van jouw dijkdeel

Kies één van de 4 dorpen hieronder of open de kaart.

Filter de schetsontwerpen op dorp (of toon alles)

 
 

 

De dijk bij Wely heeft een slingerend dijktraject tussen Hien en Wolferen. Dit traject ligt dicht bij de rivier; bij de overgang van een parallelle ligging langs de Waal naar de uiterwaard van Dodewaard en Hien. Binnendijks wordt het gebied gekenmerkt door agrarische gronden.

Buitendijks ligt Natura 2000. Direct grenzend aan de dijk zijn geen specifieke leefgebieden voor beschermde broedvogels aanwezig. Wel kan het buitendijks gebied dienen als foerageergebied voor o.a. ganzen.

De dijk wordt met 0,6 tot 0,9 m verhoogd. Bij de dijkversterking wordt ook rekening gehouden met het inklinken van de nieuw aangebrachte grond. De dijk dient te worden versterkt om afschuiven van het binnentalud te voorkomen. Daarnaast dient een maatregel te worden genomen om piping te voorkomen.

Voorkeursalternatief 

Het voorkeursalternatief omvat een verhoging van de kruin en het binnentalud. De stabiliteitsopgave wordt vormgegeven middels een binnenberm. Voor de nieuwe berm is een strook van circa 15 m nodig. Er bestaat de mogelijkheid tot de aanleg van een flauw talud tussen de berm en het achterland (een grondwig) voor een betere landschappelijke inpassing en om beweiding tot op de berm mogelijk te maken. De pipingopgave wordt opgelost door de toepassing van een verticale pipingvoorziening.

Dit alternatief heeft de voorkeur, omdat binnenwaarts ruimte aanwezig is en aan de buitendijkse zijde aanwezige waarden (o.a. natuur, rivierkundige ruimte) gespaard blijven. De berm krijgt een wig zodat medegebruik (beweiding) mogelijk wordt gemaakt, watt landschappelijk wenselijk is.

Bovenaanzicht Wely DD300

 

Zijaanzicht Wely DD300

 

Afbeeldingen

Dodewaard

Twitter

Op de kaart

Waarom deze website?

Via deze website nodigen we jou uit om mee te denken over de Dijkversterking Waalbandijk Neder-Betuwe. Op deze website vind je nu en straks onze onderzoeken, plannen, ideeën en ontwerpen.

 

Wij willen graag iedereen betrekken die aan de dijk woont, werkt of recreëert. Alles waar we mee bezig zijn, leggen we aan je voor via deze website. Zo maken we met elkaar het beste plan!

Hulp bij website

Jouw profiel wijzigen, jouw privacy instellingen wijzigen, of e-mailupdates ontvangen? Hier lees je hoe.

Contact opnemen

Indien je contact wilt opnemen met ons:

Stuur ons een e-mail

Of neem contact op met onze omgevingsmanagers.

 
 

      

Cookie-instellingen